Referenties en nieuws

Voor onderstaande organisaties heeft WerkWijzer Advies verschillende bedrijfskundige onderzoeken, verbetertrajecten en workshops op projectbasis afgerond.

vrijdag 29 november 2019

Technische Unie

beoordeeld effecten invoering DPS

De dienstverlening van Technische Unie bestaat uit het leveren van een breed assortiment technische installatiematerialen met bijbehorende informatie op een afgesproken tijd en plaats. Van orderverwerving tot nazorg ondersteunt Technische Unie haar klanten met raad en daad. Bovendien kunnen zij klanten helpen bij het optimaliseren van logistieke- en integreren van administratieve processen. Bij Technische Unie werken zo'n 2000 medewerkers verdeeld over 36 vestigingen, 2 distributiecentra, 22 overslagpunten en het centrale kantoor in Amstelveen.

Het distributiecentrum van Technische Unie in Alphen aan den Rijn bevindt zich op dit moment midden in de gefaseerde implementatie van een nieuw geautomatiseerd orderpicksysteem. In dit pand wordt de komende jaren het Dynamic Picking System (DPS) ingevoerd, waarmee de grootste technische groothandel van Nederland in de toekomst vooral meer grip wil krijgen op de toenemende volumes die dagelijks dit distributiecentrum verlaten. Voordat de artikelen het DPS ingaan, worden ze straks eerst omgepakt in groene (klanten) bakken op ompakstations. In het distributiecentrum komen achttien van deze stations te staan. Daar vult een medewerker de bak met de juiste hoeveelheid artikelen. Vervolgens gaat de bak via een transportinstallatie naar het DPS.

Om inzicht te krijgen in de tijdbesteding van de logistieke medewerkers van Technische Unie heeft er een tijdstudie plaatsgevonden op de aankomst/repack afdeling. Aanleiding is de invoering van het DPS, waardoor veel logistieke processen binnen het distributiecentrum zijn veranderd. Tevens zijn er op deze afdeling nieuwe logistieke taken bij gekomen. Het doel is om erachter te komen hoeveel invloed het DPS op het controleproces heeft. Tevens wordt de tijdsbesteding van het gehele aankomstproces in kaart gebracht.

De steekproefsgewijze tijdwaarneming bleek een uitstekend hulpmiddel om deze vragen te beantwoorden. Deze arbeidskundige onderzoeksmethode heeft als primair doel een objectief beeld te krijgen van de activiteiten van de logistieke medewerkers op deze afdeling. De uitkomsten van de tijdstudie geven inzicht in de tijdbesteding van de medewerkers onderverdeeld in direct, indirect en niet vaktechnisch werk. Om aan te tonen wat voor invloed het DPS heeft op de tijdbesteding is een vergelijking van het huidige en het nieuwe controleproces noodzakelijk. Hierbij wordt nauwkeurig onderscheid gemaakt in de diverse dragers, zoals bak, pallet, etc. De prestatie indicator is het gemiddeld aantal aankomstmeldingen per uur.

Uit gedetailleerde berekeningen blijkt dat het gemiddeld aantal aankomstmeldingen per uur van de logistieke medewerkers aanzienlijk is toegenomen. Op basis van de tijdstudieresultaten hebben de betrokken medewerkers aangegeven waar en hoe nadere verbeteringen in de tijdbesteding gerealiseerd kunnen worden. Het brede draagvlak onder de medewerkers zorgt voor een efficiëntieverbetering in de toekomst en draagt bovendien positief bij aan het proces van continue verbeteren.

WerkWijzer Advies ondersteunt Technische Unie door middel van projectmanagement op het gebied van tijdstudies en normtijden. Kennisoverdracht en het delen van praktijkervaringen staan hierin centraal. De belangrijkste voorwaarden die Technische Unie stelt is het first time right principe. In plaats van achteraf met fouten geconfronteerd te worden, ligt de focus op het voorkómen van fouten. Dit is belangrijk omdat elke gemaakte fout kostbaar 'herstelwerk' veroorzaakt en direct gevolgen heeft voor de mate van klanttevredenheid. WerkWijzer Advies adviseert en begeleidt bedrijven en instellingen bij bedrijfskundig onderzoek en verbetertrajecten. Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, of in een persoonlijk vrijblijvend gesprek kennis met ons zou willen maken, dan staan wij u graag te woord.Klanten en geïnteresseerde relaties houden wij ook graag per e-mail op de hoogte (max. 4x per jaar) over nieuwe ontwikkelingen, gerealiseerde projecten en nieuws op het gebied van tijdstudies en Lean Manufacturing. Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen, meldt u zich dan nu aan voor onze e-mail nieuwsbrief»Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.