Onze werkwijze

WerkWijzer Advies adviseert en begeleidt organisaties bij bedrijfskundig onderzoek en verbetertrajecten. Op mensgerichte wijze optimaliseren wij uw werkmethoden en werkprocessen. Dit resulteert in meetbare efficiëntie- en productiviteitsverbeteringen.

Mens centraal
Succesvolle implementatie van de verbeteringen komt tot stand door grote betrokkenheid, intensieve samenwerking en het gecreëerde draagvlak bij uw medewerkers. Door als uitgangspunt te stellen dat medewerkers niet harder moeten werken, maar slimmer/wijzer, kunnen efficiëntie- en productiviteitsverbeteringen worden gerealiseerd waarbij de mens centraal staat.

Gefaseerde aanpak
De intensieve samenwerking heeft een projectmatig karakter, welke kan bestaan uit de volgende onderdelen:

In de vooronderzoeksfase zal blijken welke stappen het best aansluiten bij uw opdracht. Tussentijdse terugkoppelingen behoren standaard tot onze werkwijze en dragen bovendien bij aan een transparant projectmanagement. Natuurlijk behoren langlopende raamovereenkomsten ook tot mogelijkheden.

Vooronderzoek
Het vooronderzoek bestaat uit een opstartfase waarin de organisatie adviseurs van WerkWijzer Advies op locatie van de opdrachtgever kennismaken met de medewerkers en kennis opdoen van de specifieke werk- en productieprocessen. Tijdens deze periode worden de projectdoelstellingen gedefinieerd, het meet- en communicatieplan opgesteld en informatie versterkt aan de betrokken medewerkers. Tenslotte worden mogelijke risico’s benoemd, de randvoorwaarden opgesteld en de verwachtten projectresultaten beschreven.

Tijdstudie
Met behulp van tijdstudiemethodieken als de Continue Tijd Studie (CTS) en de Multi Moment Opname (MMO) krijgt u gedetailleerd inzicht in de bewerkingstijd en de werktijd.

Analyse
Alle gegevens die het vooronderzoek en de tijdstudie opleveren worden gerangschikt en beoordeeld op relevantie. Daarnaast worden onderlinge verbanden, bepaalde patronen en terugkerende fenomenen inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot belangrijke knelpuntanalyses en geeft inzicht in oorzaak en gevolg. Verliezen in de organisatie of instelling worden zichtbaar en aanwijsbaar.

Advies
Op basis van de gedegen analyse worden praktische en direct toepasbare verbetervoorstellen gedaan. Hierin wordt rekening gehouden met:

 • Kosten versus baten
 • De behoefte en mogelijkheden
 • De unieke bedrijfscultuur
 • Het aanwezige draagvlak

Doel van de adviezen is de uiteindelijke efficiëntie- en productiviteitsverbeteringen waarbij de mens centraal staat.

Verbetertraject
Wanneer overeenstemming is bereikt over de aangereikte adviezen kan gekozen worden voor de implementatie ervan. Veelal worden er projectteams samengesteld die, onder leiding van een ervaren projectleider, invulling geven aan deze adviezen. Onze insteek is hierbij dat verbeteringen niet alleen met behoud van draagvlak worden geïmplementeerd, maar ook dat uw medewerkers door "het bewustwordingsproces" en "het leren zien" in een verbetermodus komen. Bijvoorbeeld door het volgen van praktijkgerichte workshops. Om dit te bereiken hanteren wij een aantal stappen die ten grondslag liggen aan Lean Manufacturing:

 • Bepaal waarde vanuit uw klant (bewustwording)
 • Waar in uw eigen proces wordt waarde toegevoegd?
 • Bepaal de verspillingen in uw proces en verwijder ze
 • Zorg voor doorstroming
 • Van push naar pull: de klant bepaalt
 • De weg naar perfectie: verbeter uw kwaliteit en voorkom verspilling (standaardiseren en borgen)


Evaluatie
In welke mate de projectdoelstellingen gerealiseerd zijn wordt tijdens de evaluatie bekend. Door een vergelijking te maken met de oude en de nieuwe situatie komen de resultaten van het verbetertraject naar voren. Op basis van de oorspronkelijke principes, criteria, verwachtingen en doelstellingen wordt het succes bepaald. Tenslotte kan een evaluatierapport als feedback dienen voor toekomstige projecten.

Grondbeginselen dagelijkse werkwijze
De morele grondbeginselen vormen de basis van de dagelijkse werkwijze waar wij als WerkWijzer Advies voor staan:

 1. Wij maken onze beloften waar
 2. Eerlijke en accurate tijdregistratie naar opdrachtgevers
 3. Op basis van feiten geven wij onze oprechte en eerlijke mening
 4. Wij bieden alleen producten of diensten aan die noodzakelijk zijn
 5. Wij gaan zeer zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
 6. Eventuele belangenverstrengeling wordt altijd met de opdrachtgever besproken

Bedrijfssectoren
WerkWijzer Advies biedt haar ondersteuning aan in de volgende sectoren:

 • Zorg  
 • IT en Telecom    
 • Chemie
 • Onderwijsinstellingen
 • Financiële sector
 • Voedingsmiddelen industrie
 • Automotive
 • Zakelijke dienstverlening
 • Transport en Logistiek      
 • Agrarisch en Tuinbouw
 • Schoonmaak
 • Openbaar Vervoer
 • Overheidsinstellingen
 
 

Uiteraard verkennen wij continue nieuwe sectoren waardoor onze expertise groeit en wij u steeds beter van dienst kunnen zijn.

Terug naar boven»Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.