Arbeidkunde

Onder arbeidsstudie verstaat men het bestuderen van de menselijke arbeid met een zeer bepaald doel: het verhogen van de arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen het verbeteren van de verhouding tussen het aantal arbeidsuren en de daardoor verkregen resultaten. Arbeidsstudie is dus een hulpmiddel voor het verhogen van de productiviteit.

Doelstelling arbeidstudie:
Steeds zal arbeidsstudie tot doel hebben het aantal eenheden arbeid per product zo laag mogelijk te maken en te houden, of zal het doel zijn het werk zo snel mogelijk en tegelijkertijd zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Arbeidkunde staat voor:

  • Een hulpmiddel voor het verhogen van de productiviteit.
  • Kan worden toegepast waar wordt gewerkt en/of interesseis in het aantal arbeidsuren.
  • Wordt toegepast in vele sectoren: industrie, bouwnijverheid, agrarische sector, ziekenhuizen, kantoren, onderhoudsdiensten enz.
  • Is niet alleen mensgericht, maar bestudeert ook het functioneren van machines.
  • Wordt zowel vóór als tijdens het arbeidsproces toegepast.

Beperkingen Arbeidstudie:
Niet alle soorten studie van de menselijke arbeid worden door het begrip arbeidsstudie omvat. Bij medische, psychologische en sociologische studies bijvoorbeeld, komen zeer belangrijke factoren die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden, aan de orde. De arbeidsstudie blijft beperkt tot:

  • Methodestudie: het onderzoek van een voorgestelde of toegepaste wijze van werken, gericht op een grotere doelmatigheid;
  • Arbeidsmeting: het onderzoek van de arbeid met het doel na te gaan hoeveel tijd ervoor nodig is, de daarbij toegepaste methode heet tijdstudie.

Uitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken”
Naast deze extra informatie over arbeidsstudie heeft WerkWijzer Advies een uitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” uitgewerkt over het uitvoeren en het belang van deze onderzoeksmethoden. Deze “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” white paper geeft u een compleet inzicht in de verschillende methodieken en hulpmiddelen en kunt u lezen hoe tijdsmetingen plaats moeten vinden. Daar waar mogelijk is ter verduidelijking praktijkmateriaal in de vorm van een case opgenomen. Graag sturen wij deze white paper u GRATIS toe per e-mail. Klik hier om de white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” op te vragen»

Een belangrijk onderdeel van arbeidskunde is de kwantitatieve arbeidstudie, oftewel tijdstudies. Lees verder over tijdstudies en normtijden»

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.