Verbetertrajecten door Lean Manufacturing

Lean Manufacturing is erop gericht om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Hierdoor gaan de kosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. De verbetertrajecten worden uitgevoerd door een speciaal projectteam, samengesteld uit uw eigen medewerkers, die daardoor bij het “bewustwordingsproces” worden betrokken en in een verbetermodus komen door het “leren zien”.

Realisering op basis van de Lean Manufacturing principes
Om de overeengekomen adviezen in de praktijk te bewerkstelligen, zodanig dat deze ook worden gedragen door de medewerkers op de werkvloer, hanteren wij een aantal stappen die ten grondslag liggen aan Lean Manufacturing:

  • Bepaal waarde vanuit uw klant (bewustwording).
  • Waar in uw eigen proces wordt waarde toegevoegd?
  • Bepaal de verspillingen in uw proces en verwijder ze.
  • Zorg voor doorstroming.
  • Van push naar pull: de klant bepaalt.
  • De weg naar perfectie: verbeter uw kwaliteit en voorkom verspilling (standaardiseren en borgen).

De rol van de adviseur verandert tijdens dit traject van sturend naar coachend/begeleidend. Vervolgens kunnen uw medewerkers zelfstandig werken volgens het principe van “continue verbeteren”.

Is uw organisatie geschikt om Lean Manufacturing toe te passen?
Veel organisaties kiezen als verbetertrajecten voor de implementatie van Lean Manufacturing, maar is Lean Manufacturing ook binnen uw organisatie toe te passen? Als u weet in welke “Lean”-fase uw organisatie zich bevindt, dan kunt u uw organisatie gericht verbeteren. Hiervoor passen wij de “Lean”-scan toe. Samen met u vullen wij in circa 30 minuten een uitgebreide vragenlijst in. De antwoorden worden door ons beoordeeld en na enkele dagen ontvangt u een uitgebreide rapportage, met de “Lean”-fase van uw organisatie en de verbetermogelijkheden door Lean Manufacturing.Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.