Bedrijfskundig onderzoek door tijdstudies

Om de huidige situatie objectief en betrouwbaar in beeld te krijgen, kan worden gestart met bedrijfskundig onderzoek. De onderzoeksresultaten uit tijdstudies, werklastmetingen, werkdruk- of verspillingsanalyses maken de waarden- en kostentoevoegende processen binnen uw organisatie inzichtelijk.

Te verwezenlijken inzichten via tijdstudies
WerkWijzer Advies heeft veel ervaring met het succesvol verkrijgen van objectieve en betrouwbare informatie via tijdstudies. Hiervoor worden de arbeidskundige tijdstudiemethodieken Continu Tijdstudie, Multi Moment Opnamen en de variant Hands On Tool Time (HOTT-meting) voor toegepast, zodat een gedetailleerd inzicht wordt verkregen in de bewerkings- en werktijd. Deze observaties dragen bij aan:

 • Actuele normtijden  
 • Opstellen van prestatie indicatoren
 • Reducering verspillingen  
 • Verbeterde afleverbetrouwbaarheid
 • Objectieve benchmarks  
 • Reducering van functiedifferentiatie  
 • Beheersing van de werklast  
 • Inzichtelijkheid van organisatieverliezen
 • Effectieve werkuitbesteding
 • Uitbreiding waardentoevoegende processen
 • Betrouwbare kostprijscalculatie  
 • Verhoging bezettingsgraad machinepark
 • Nauwkeurige capaciteitsplanning
 • Doorlooptijdverkorting
 

Aanvullende onderzoeken
Ter ondersteuning van de tijdstudie kan een nadere werkdrukanalyse (door middel van vragenlijsten) voor u van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast behoren interviews en groepsgesprekken tot de mogelijkheden. Open en directe communicatievormen creëren een breed draagvlak bij uw medewerkers. Wij adviseren onze opdrachtgevers om een klankbordgroep op te richten. Met deze klankbordgroep worden tussentijdse resultaten besproken en is bijsturing in het project mogelijk.

Achtergrondinformatie arbeidskunde en tijdstudie
Binnen Nederlandse organisaties is een groeiende belangstelling voor arbeidskunde en met name voor tijdstudies. Aangezien er in Nederland beperkte informatie beschikbaar is over tijdstudies, heeft WerkWijzer Advies extra informatie vermeld op deze website:

-  Over Arbeidskunde
Onder arbeidsstudie verstaat men het bestuderen van de menselijke arbeid met een zeer bepaald doel: het verhogen van de arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen het verbeteren van de verhouding tussen het aantal arbeidsuren en de daardoor verkregen resultaten. Arbeidsstudie is dus een hulpmiddel voor het verhogen van de productiviteit. Lees verder over arbeidskunde»

-  Over Tijdstudies en normtijden
De kwantitatieve arbeidsstudie of tijdstudie is een belangrijk onderdeel van arbeidskunde. Tijdstudies bestuderen de arbeid met als doel het vaststellen van normtijden en het realiseren van een economisch verantwoorde productie. Lees verder over tijdstudies en normtijden»

-  Over Tijdstudiemethodieken
Er zijn verschillende arbeidskundige tijdstudiemethodieken waarmee een gedetailleerd inzicht wordt verkregen in de bewerkings- en werktijden. De Continue Tijdstudie (CTS) analyseert de gehele of deel van de aan de bewerking bestede tijd, zodat standaardtijden voor herhaalde (deel)bewerkingen kunnen worden bepaald. De Multi Moment Opname (MMO) analyseert de werktijd en maakt een systematische rangschikking van taken, waar wordt nagegaan hoeveel tijd per taak wordt besteed. Lees verder over de verschillende Tijdstudiemethodieken»

Gratis uitgebreide white paperUitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken”
Naast deze extra informatie over arbeidskunde en tijdstudie heeft WerkWijzer Advies een uitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” uitgewerkt over het uitvoeren en het belang van deze onderzoeksmethoden. Dit “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” white paper geeft u een compleet inzicht in de verschillende methodieken en hulpmiddelen en kunt u lezen hoe tijdsmetingen plaats moeten vinden. Daar waar mogelijk is ter verduidelijking praktijkmateriaal in de vorm van een case opgenomen. Graag sturen wij deze white paper u GRATIS toe per e-mail. Klik hier om het white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” te donwloaden»

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.