Referenties en nieuws

Voor onderstaande organisaties heeft WerkWijzer Advies verschillende bedrijfskundige onderzoeken, verbetertrajecten en workshops op projectbasis afgerond.

donderdag 19 december 2019

Sitech

Hands on Tool Time maakt productiviteit en verspillingen inzichtelijk

De dienstverlening van Sitech Manufacturing Services is gericht op het verbeteren van prestaties van installaties in de procesindustrie. Dit doen ze door samen met hun partners (DSM Elastomeren en DSM Fibre Intermediates, DEX Plastomers, OCI Nitrogen Agro en OCI Nitrogen Melamine) procesoptimalisaties te realiseren. De afdeling Maintenance en Turnarounds is verantwoordelijk voor de professionele onderhoudsorganisatie voor onderhoudsstops, reliability plannen, inspecties, preventief en correctief onderhoud. Sitech Services heeft ongeveer 750 eigen medewerkers in dienst.

In de westerse procesindustrie zijn de kosten per ton product enorm belangrijk. Deze moeten laag blijven, willen de klanten van Sitech kunnen concurreren. Om deze kosten laag te houden, moeten de onderhoudskosten dus ook laag blijven. Daarom verzochten de klanten Sitech het afgelopen jaar de kosten voor onderhoud structureel te verlagen. Daar profiteert Sitech zelf ook van, want door deze structurele besparingen verbetert de eigen concurrentiepositie. De kosten voor onderhoud kunnen op drie manieren worden beïnvloeden. Ten eerste kan bespaard worden op het volume, dus op het aantal onderhoudsklussen. In de tweede plaats kunnen de kosten worden teruggebracht door de manier waarop de onderhoudsklus wordt uitgevoerd. Tot slot is er voordeel te behalen door efficiency.

Er valt veel winst te behalen door een onderhoudsklus zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Denk daarbij aan een goede voorbereiding, uitvoering volgens de normen en zo min mogelijk wachttijden. Dit is waar ‘Hands on Tool Time’ (HOTT) zich mee bezig houdt. De onderhoudsorganisatie probeert de tijd te vergroten, die een monteur daadwerkelijk kan besteden aan sleutelen. Maar verwacht wordt dat hier op termijn nog veel meer resultaten te boeken zijn. Door beter te luisteren naar de ideeën van de eigen medewerkers en meer verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoering van een klus, uiteraard binnen vastgestelde kaders, kan de efficiency nog verder verbeterd worden. Bovendien krijgen mensen zo meer plezier in hun werk.

Hands on Tool Time’ is een indicator voor de tijd dat een medewerker met een bepaald gereedschap/machine bezig is. HOTT wordt gemeten door Multi Moment Opnamen of door Continue Tijdstudie. Door een monteur gedurende een karwei te volgen wordt geregistreerd waar hij zijn tijd aan besteedt. Dit is niet bedoeld om de technicus te controleren, maar vooral om te ontdekken welke externe factoren niet-productieve tijd veroorzaken (wachten op vergunning, werkvoorbereiding). De hoofdredenen om productiviteit en verspilling te meten zijn het verkrijgen van informatie over de huidige performance en om probleemgebieden te identificeren en te verbeteren.

Uiteraard speelt de ‘Hands on Tool Time’ een belangrijke rol in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (prestatiecontracten). Maar er is ook een maatschappelijk belang. De komende jaren vindt er een grote uitstroom uit de industrie plaats als gevolg van vergrijzing. Hierdoor ontstaat een tekort aan goed geschoolde vaklieden. Indien de industrie in staat is de ‘Hands on Tool Time’ te verbeteren helpt dit de druk op de arbeidsmarkt te verlichten.

WerkWijzer Advies voert in opdracht van Sitech nauwkeurige HOTT-metingen uit met als resultaat gedetailleerde kwantitatieve en kwalitatieve adviezen ter optimalisatie van de werkprocessen. Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft over ‘Hands on Tool Time’, dan staan wij u graag te woord.Klanten en geïnteresseerde relaties houden wij ook graag per e-mail op de hoogte (max. 4x per jaar) over nieuwe ontwikkelingen, gerealiseerde projecten en nieuws op het gebied van tijdstudies en Lean Manufacturing. Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen, meldt u zich dan nu aan voor onze e-mail nieuwsbrief»Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.