Referenties en nieuws

Voor onderstaande organisaties heeft WerkWijzer Advies verschillende bedrijfskundige onderzoeken, verbetertrajecten en workshops op projectbasis afgerond.

vrijdag 17 januari 2020

NedTrain

Toepassingsgebieden van tijdstudies bij NedTrain

NedTrain is meer dan 150 jaar de specialist in onderhoud en service, reiniging en revisie van rollend materieel. Op meer dan dertig plaatsen aan het Nederlandse spoorwegnet onderhoudt NedTrain 24 uur per dag, 7 dagen per week de spoorvoertuigen van klanten. Treinveiligheid moet ten allen tijde gewaarborgd zijn en het materieel moet in goede staat zijn. Zo wordt de kans op uitval door defecten minimaal gehouden.

De aanleiding voor NedTrain om in 2005 met tijdstudies te beginnen waren de verouderde normtijden van het preventieve onderhoudsproces. Deze vormen de basis voor de capaciteitsplanning en kostprijscalculaties. De normtijden van het treinmaterieel zijn onderhevig aan veranderingen door de tijd, welke veroorzaakt worden door aangepaste werkbeschrijvingen, nieuwe hulpmiddelen en vereenvoudigde werkmethodieken. Gedetailleerd is de bewerkingstijd van het preventieve onderhoudsproces in kaart gebracht door middel van de stopwatchmethode (Continue Tijdstudie).

Vervolgens is een steekproefsgewijze tijdstudie (Multi Moment Opnamen of MMO) uitgevoerd om toeslagen, zoals een organisatietoeslag en een toeslag voor rust en persoonlijke verzorging, voor de normtijden te bepalen. Daarnaast is de verhouding tussen preventief onderhoud en herstelonderhoud inzichtelijk geworden. Dit draagt bij aan doorlooptijdverkorting en een goede afleverbetrouwbaarheid. Dit zijn voor NedTrain belangrijke prestatie indicatoren. Tenslotte geven de resultaten een betrouwbaar beeld van de gemiddelde tijdbesteding per functie, van waaruit de productiviteit verbeterd kan worden.

NedTrain heeft ook MMO-tijdstudies ingezet als basis voor een benchmark tussen verschillende onderhoudsbedrijven. Aan de hand van deze benchmark zijn de sterke punten van de individuele onderhoudsbedrijven inzichtelijk geworden. Dit bood mogelijkheden om te leren van elkaar en de resultaten te gebruiken in een continue verbeteringsproces. MMO-tijdstudies kunnen worden gebruikt in alle soorten organisaties.

De arbeidskundige onderzoeken vinden altijd plaats op basis van vastgelegde afspraken omtrent privacy, nauwe samenwerking en open communicatie tussen de medewerkers van NedTrain en WerkWijzer Advies. Zo start een onderzoek met een introductie voor de betrokken medewerkers. Deze medewerkers kunnen met vragen of opmerkingen altijd terecht bij de arbeidskundigen. Daarnaast wordt de analyse van het werk in overleg met de medewerkers opgesteld. De onderzoeksresultaten worden eerst besproken met de betrokken medewerkers, voordat deze aan de leidinggevenden worden gerapporteerd. Bijzondere omstandigheden tijdens het onderzoek worden altijd duidelijk vermeld in de rapportage.

Naast de gedragsregels waar de arbeidskundigen zich aan houden, wordt ook een bijdrage van de betrokken medewerkers verwacht. Zo wordt er vanuit gegaan dat ze werken zoals er altijd gewerkt wordt, dat bijzondere (werk)omstandigheden doorgegeven worden aan de arbeidskundigen en tenslotte dat er op een positieve wijze meegewerkt wordt aan het onderzoek.

Vanaf eind 2009 ondersteunt WerkWijzer Advies NedTrain bij de voorbereiding, uitvoering en oplevering van tijdstudies. Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, of in een persoonlijk vrijblijvend gesprek kennis met ons zou willen maken, dan staan wij u graag te woord.Klanten en geïnteresseerde relaties houden wij ook graag per e-mail op de hoogte (max. 4x per jaar) over nieuwe ontwikkelingen, gerealiseerde projecten en nieuws op het gebied van tijdstudies en Lean Manufacturing. Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen, meldt u zich dan nu aan voor onze e-mail nieuwsbrief»Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.